Rodzina Sp. z (nie) o.o.
zapraszamy na konferencję rodzinną 24 września 2016
Ochockie Warsztaty Twórcze
zajęcia dla dzieci 24 września 2016
Kwartet AMOK
cztery wspaniałe Artystki, Matki, Organizatorki i Kobiety
Klinika Stresu
o radzeniu sobie ze stresem i jego konsekwencjami

Dane Fundacji

pełna nazwa: Fundacja 2B
KRS 0000 468922
organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

data rejestracji: 12.07.2013
NIP 5252559100
REGON 146 777830

Statut Fundacji
Ludzie Fundacji
Sprawozdania