Rodzina Sp. z (nie) o.o.
zapraszamy na konferencję rodzinną 24 września 2016
Ochockie Warsztaty Twórcze
zajęcia dla dzieci 24 września 2016
Kwartet AMOK
cztery wspaniałe Artystki, Matki, Organizatorki i Kobiety
Klinika Stresu
o radzeniu sobie ze stresem i jego konsekwencjami

Ochockie Warsztaty Twórcze
zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci Dzielnicy Ochota

24 września 2016 roku o godzinie 9.30 rozpoczynamy (równolegle do konferencji) zajęcia dla dzieci. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 13 lat, zajęcia prowadzone będą w grupach wiekowych przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i trenerów.

Jednym z najważniejszych życiowych problemów, na jaki natyka się już bardzo młody człowiek, jest poradzenie sobie z własną emocjonalnością. Sfera afektywna naszego doświadczania wiąże się z potężną energią, stąd impulsy, potrzeby, emocje pozostające bez konstruktywnej, zdrowej kontroli prowadzą do poważnych trudności i problemów w życiu dorosłym. Szeroko pojęte nieradzenie sobie z emocjami uznaje się za główny czynnik sprawczy zaburzeń psychicznych – w tym również problemu uzależnień. Innymi słowy – warunkiem koniecznym dojrzałości i zdrowia psychicznego jest umiejętność radzenia sobie z własną sferą afektywną i zdolność konstruktywnego zintegrowania jej w strukturze Ja. Z kolei podstawowym warunkiem osiągnięcia takiego stanu jest uzyskanie odpowiedniego poziomu samoświadomości i zdobycie wielu kompetencji w zakresie niejako „obsługi” emocji – czyli rozwijanie tych zdolności, które określane są mianem inteligencji emocjonalnej. Stąd, motywem przewodnim Warsztatów są emocje.

Pierwszym doświadczeniem inspirującym dzieci do pracy nad kwestią emocji będzie znakomity film animowany Ernest i Celestyna opowiadający o przyjażni myszy z niedżwiedziem. Film ma wysokie walory estetyczne i edukacyjne.

Po obejrzeniu filmu, uczestnicy Warsztatów zostaną podzieleni na trzy grupy (zgodnie z kryterium wiekowym). Kolejną propozycją, realizowaną w mniejszych grupach, będzie warsztat psychoedukacyjny – rozwijający kompetencje emocjonalne. Scenariusze warsztatów będą dostosowane do wieku uczestników.
W drugiej części pikniku zaproponujemy uczestnikom trzy 40-minutowe warsztaty – tak, aby wszystkie grupy mogły skorzystać z każdej z trzech aktywności:

1. Warsztaty kreatywności – atrakcyjny i dość nietypowy projekt, polegający na konstruowaniu przez dzieci animacji, rejestrowanej i zapisanej w formacie filmu. Tematem animacji będą emocje. Każda z grup stworzy jedną z trzech części historii, całość będzie więc dziełem wszystkich uczestników Pikniku. Na koniec dnia, po obiedzie, planowana jest projekcja i wspólne oglądanie z rodzicami w sali konferencyjnej.

2. Warsztaty twórczego ruchu – zajęcia ruchowe służące zabawie oraz odreagowaniu emocji i redukcji napięcia w ciele. Zajęcia te mają również walor psychoedukacyjny – wskazują dzieciom konstruktywny sposób radzenia sobie z napięciem wywołanym różnymi przeżyciami. Ruch jest tu nie tylko zabawą, ale również pretekstem do bezpiecznej ekspresji emocji.

3. Warsztaty relaksacji i bajkoterapii – propozycja ucząca dzieci sztuki wyciszania się i rozluźniania z jednoczesnym walorem profilaktycznym – elementem zajęć relaksacyjnych będzie czytanie bajki profilaktycznej, traktującej w sposób metaforyczny o problemie uzależnienia.

Warsztaty zakończą się wspólnym pokazem stworzonej przez dzieci (z technicznym wsparciem dorosłych) animacji o emocjach.

Ochockie Warsztaty Twórcze – program zajęć
Ochockie Warsztaty Twórcze – kadra
Ochockie Warsztaty Twórcze – ważne informacje dla rodziców

Ochockie Warsztaty Twórcze są realizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota m.st Warszawy i Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota”