podsumowanie projektu KEEP CALM, Warsaw

Dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych (Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie BORIS, OFOP, OFIP) w roku 2014 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy projekt KEEP CALM, WARSAW. Odbywał się on w ramach Tygodnia Obywatelskiego (8-13.09.2014 r.) i realizował dwa działania: medytacje i konsultacje psychosomatyczne. Uczestniczące w nim osoby znacząco zwiększyły świadomość wpływu stresu na ich funkcjonowanie, zdrowie emocjonalne i somatyczne. Otrzymały zindywidualizowane porady (podczas 15 konsultacji psychosomatycznych) i narzędzia do samoobserwacji i poprawiania swojego życia (techniki medytacyjne, zalecenia badań lekarskich, psychoterapii). Istotnym celem, który był zrealizowany podczas konsultacji indywidualnych było osiągnięcie rozumienia, z jakich przyczyn i powodów dana osoba doświadcza dolegliwości psychosomatycznych. Powiązanie stresorów z objawami, jakie wywołują, a nierzadko przeanalizowanie aktualnej i  przeszłej sytuacji życiowej, zaowocowało wyraźną ulgą i nadzieją u uczestników, co jest dobrym motywatorem i predykatorem wprowadzania zmian. Medytacje antystresowe (8 godzin w trzech turach) były dla uczestniczących w nich osób momentem refleksji nad sobą, dialogu z psychoterapeutą i kilkunastu lub kilkudziesięciu minut spędzonych na pogłębionym oddychaniu, co ma niewątpliwe korzyści zdrowotne i psychiczne.
Koordynatorką projektu była wiceprezeska Fundacji 2B, Natalia Żuk, zaś pozostałe osoby z władz Fundacji (Marek Jaros, Anna Bal, Katarzyna Scheibe) – realizatorami.

Drugim działaniem Fundacji w ramach VII OFIP było prowadzenie stoiska podczas Pikniku Obywatelskiego. Projekt KLINIKA STRESU skupiał się na psychoedukacji w zakresie stresu i chorób psychosomatycznych. Stoisko odwiedziło ok. 200 osób. Dzięki rozmowom, informacjom i materiałom edukacyjnym wiedza o stresie i sposobach zapobiegania jego negatywnym skutkom zdecydowanie się zwiększyła. Rozdano około 500 sztuk różnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Do dyspozycji odwiedzających był lekarz internista, psycho-dietetyk, dwóch psychologów, oraz dwie osoby zajmujące się stresscoachingiem. W głębi stoiska urządziliśmy dwa miejsca do dłuższych konsultacji (wygodne fotele). Każdy zainteresowany mógł skorzystać z konsultacji konkretnego problemu. Udzielono kilkudziesięciu porad związanych z szeroko rozumianą problematyką zdrowia psychicznego. Udzielono dłuższych konsultacji ok. 20 osobom. Część z nich uzyskała wyjaśnienie trapiących ich objawów/problemów, część otrzymała wskazówki, jakie działania powinny podjąć w celu lepszego radzenia sobie ze stresem bądź wyeliminowania niekorzystnych objawów.

Fotorelacja z medytacji antystresowych i Pikniku Inicjatyw Pozarządowych

[su_carousel source=”media: 83,80,85,84,86,88,82,89,81,90″ link=”lightbox” width=”760″ height=”280″ items=”3″ title=”no” mousewheel=”no”]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *